Toán Lớp 5: cho mk hỏi công thức tính số số hạng

Toán Lớp 5: cho mk hỏi công thức tính số số hạng

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:bn làm giống bên dưới nhé
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   công thức tính số số hang là : số cuối trừ số đầu chia khoảng cách cộng 1
  VD:[99-1]:1+1

  Trả lời

Viết một bình luận