Toán Lớp 4: Tính tổng dãy số sau 2,3,4,5 -.. 30,31,32,33,34,35 Viết công thức tính

Toán Lớp 4: Tính tổng dãy số sau
2,3,4,5 …… 30,31,32,33,34,35
Viết công thức tính

TRẢ LỜI

 1. Số số hạng của dãy số đó là :
  ( 35 – 2 ) : 1 + 1 = 34 ( số hạng )
  Tổng của dãy số đó là :
  ( 35 + 2 ) x 34 : 2 = 629 
  Công thức :
  Số số hạng = ( Số cuối – số đầu ) : khoảng cách + 1
  Tổng = ( Số cuối + số đầu ) x số số hạng : 2
  Xin hay nhất
   

  Trả lời
 2. Số số hạng của dãy số đó là
  ( 35 – 2 ) : 1 + 1 = 34 ( số )
  Tổng dãy số đó là :
  ( 2 + 35 ) x 34 : 2 = 629 
                               Đáp số : 629
  Công thức tính :
  Số số hạng : 
  ( Số cuối – số đầu ) : khoảng cách + 1
  Tổng dãy số cách đều :
  ( Số đầu + số cuối ) x số số hạng : 2
  Chúc bạn học tốt!
  Cho mk xin ctrlhn đc không ?
  #Yuu
   

  Trả lời

Viết một bình luận