Toán Lớp 5: cho phép chia 324,6 : 2,25. Nếu phần thập phân ở thương lấy 2 chữ số thì số dư của phép chia này là bao nhiêu ?

Toán Lớp 5: cho phép chia 324,6 : 2,25. Nếu phần thập phân ở thương lấy 2 chữ số thì số dư của phép chia này là bao nhiêu ?

TRẢ LỜI

Viết một bình luận