Toán Lớp 5: cho hình vuông abcd, biết dt của hình vuông có cạnh gấp đôi cạnh hình vuông abcd là 144m2. hỏi hình vuông có cạnh gấp 3 lần cạnh hình

Toán Lớp 5: cho hình vuông abcd, biết dt của hình vuông có cạnh gấp đôi cạnh hình vuông abcd là 144m2. hỏi hình vuông có cạnh gấp 3 lần cạnh hình vuông abcd có diện tích là mấy m2

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:=324 nhớ vote mình 5 sao nhé
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có được : 144 = 12 x 12
  nên suy ra Hình vuông có diện tích gấp đôi hình vuông ABCD có cạnh Ɩà 12m.
  Cạnh c̠ủa̠ hình vuông ABCD Ɩà:
  12 : 2 = 6 ( m )
  Cạnh c̠ủa̠ hình vuông có cạnh gấp 3 lần cạnh hình vuông ABCD Ɩà:
  6 x 3 = 18 ( m )
  Diện tích c̠ủa̠ hình vuông có cạnh gấp 3 lần hình vuông ABCD Ɩà:
  18 x 18 = 324 ( m² )
  Đáp số: 324m²
   

  Trả lời
 2. Ta có:
  144 = 12 × 12
  Vậy hình vuông có diện tích gấp đôi hình vuông ABCD có cạnh là: 12m.
  Cạnh của hình vuông ABCD là:
  12 : 2 = 6 ( m )
  3 lần cạnh hình vuông ABCD là:
  6 × 3 = 18 ( m )
  Diện tích của hình vuông đó là:
  18 × 18 = 324 ( m² )
  Đáp số: 324 m²
  #TNT

  Trả lời

Viết một bình luận