Toán Lớp 5: cho hình vuông abcd, biết dt của hình vuông có cạnh gấp đôi cạnh hình vuông abcd là 144m2. hỏi hình vuông có cạnh gấp 3 lần cạnh hình

By Phượng Tiên

Toán Lớp 5: cho hình vuông abcd, biết dt của hình vuông có cạnh gấp đôi cạnh hình vuông abcd là 144m2. hỏi hình vuông có cạnh gấp 3 lần cạnh hình vuông abcd có diện tích là mấy m2
Viết một bình luận