Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cho hình thang ABCD có đáy CD gấp 3 lần đáy AB. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. a) Tìm các cặp tam giác có diện tích bằng nhau.

Toán Lớp 5: Cho hình thang ABCD có đáy CD gấp 3 lần đáy AB. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại
O.
a) Tìm các cặp tam giác có diện tích bằng nhau.
b)So sánh các đoạn thẳng OB Và OD; OA và OC.
c)Tính diện tích các tam giác OAD, DCO biết diện tích hình thang ABCD bằng 32 cm2.

Comments ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:a) Các cặp tam giác có điều kiện bằng nhau là :  ΔABD và  ΔBAC ; ΔADC và ΔBDC
        CM : + Xét ΔABD và ΔBAC có :
      Đáy AB chung
                                          Đường cao chung
  => SΔABD = SΔBAC                 Xét  ΔADC và ΔBDC có : 
                            Đáy DC chung
                            Đường cao chung
  => SΔADC = SΔBDC
  S hình thang ABCD = 1/2 x ( AB + CD) x AH(AH là đường cao hạ từ đỉnh A)
     =1/2 x (1/3 CD + CD) x AH
  =2/3 x CD x AH = 32
  CD x AH=32 : 2/3 =48(cm²)
  Tổng diện tích 2 Δ OAD và DCO bằng diện tích của Δ ADC bằng 1/2 x AH x CD
  =1/2 x 48=24(cm²)
  Đáp số:24 cm²

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Tú