Toán Lớp 5: Câu 6. Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng 4080 cm², chiều rộng bằng 48 cm. Chu vi hình chữ nhật đó là: A. 133 cm B. 266 cm C.

By Hồng

Toán Lớp 5: Câu 6. Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng 4080 cm², chiều rộng bằng 48 cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:
A. 133 cm
B. 266 cm
C. 510 cm
D. 662 cm
( GIẢI THÍCH NX )
Viết một bình luận