Toán Lớp 5: Câu 4: Thay các chữ x ; y bằng chữ số thích hợp để được số M = x125y chia hết cho 2; 5 và chia cho 9 dư 4. A. x =5; y = 0

By Mộng Tâm

Toán Lớp 5: Câu 4: Thay các chữ x ; y bằng chữ số thích hợp để được số M = x125y chia hết cho 2; 5 và chia cho 9 dư 4.
A. x =5; y = 0 B. x= 6; y= 0 C. x = 4 ;y = 0 D. x =7;y = 0
giải thích nx nhé

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Câu 4: Thay các chữ x ; y bằng chữ số thích hợp để được số M = x125y chia hết cho 2; 5 và chia cho 9 dư 4. A. x =5; y = 0”

 1. Giải đáp:
   A. x= 5; y = 0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Để x125y chia hết cho 2;5 thì chữ số tận cùng phải là : 0
  ⇒ Ta có : x1250
  Để x1250 chia cho 9 dư 4 thì tổng các chữ số của x1250 chia cho 9 phai dư 4.
  ⇒ x + 1 + 2 + 5 + 0 = 8
  ⇒ x = 5

  Trả lời
 2. Để \overline(x125y) chia hết cho 2 và 5 thì y = 0
  Khi đó ta có số : \overline(x1250)
  Để \overline(x1250) chia 9 dư 4 thì ( x + 1 + 2 + 5 + 0 – 4 ) chia hết cho 9 hay ( x + 4 ) chia hết cho 9
  Mà x là chữ số nên x là : 5
  Vậy x = 5 ; b = 0
  Chọn A
  #dtkc
   

  Trả lời

Viết một bình luận