Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Câu 1:Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 7560 kg=…tấn? a.0,756 b.7,56 c.75,6 d. 756 Câu

Toán Lớp 5: Câu 1:Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 7560 kg=…tấn?
a.0,756 b.7,56 c.75,6 d. 756
Câu 2:Một người bán 24 kg gạo, số gạo đó bằng 12,5% tổng số gạo trước khi bán.Hỏi trước khi bán, người đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
a.30kg b.300kg c.192 kg d.19,2kg
Câu 3:Điền >,<,= vào chỗ chấm: a. 5m2 9dm2 ...... 59dm2 b. 930ha ..............93km2 c. 5dm2 5cm2 ....... 550 cm2 d. 9 cm2 4mm2 ...... 9,04 cm2 Câu 4: Vườn hoa của nhà trường là một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 49 m, chiều dài hơn chiều rộng 7,5 m. Diện tích phần đất trồng hoa hồng bằng 15,5 % diện tích của vườn hoa. Tích diện tích phần đất trồng hoa hồng.(cần lời giải chi tiết)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   câu 1 B
  câu 2 C
  câu 3 a>,b<,c>,d=
  câu 4 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Câu 1: là đáp án b. 7,56 tấn
  Câu 2: là đáp án c. 192 kg nhen

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )