Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bình Viết đi viết lại bảng chữ cái tiếng Anh ABCDEFG-. Tổng cộng 2019 lần. Hỏi chữ cái thứ 2019 là chữ cái gì

Toán Lớp 5: Bình Viết đi viết lại bảng chữ cái tiếng Anh ABCDEFG….. Tổng cộng 2019 lần. Hỏi chữ cái thứ 2019 là chữ cái gì

Comments ( 2 )

 1. Từ chữ A đến chữ Z có 26 chữ cái
  Chữ cái thứ 2019 là:
            2019 : 26 = 75 dư 19
  =>Chữ cái thứ 19 là chữ S
  Xin 5 sao và ctlhn
  #Hoidap247
  Chắc 100% vì làm rồi

 2. TỪ chữ A đến A có tất cả 26 chữ
  Ta có: 2019:26 dư 17
  Mà chữ cái thứ 17 là chữ Q
  Giải đáp: Q nha!
  Nếu thấy hay thì cho mình 5 sao, cảm ơn và câu trả lời hay nhất nhé
               Chúc bạn học tốt

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Dung