Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: năm ngoái tổng thu nhật của gia đình bác lan là 180 triệu đồng ,trong thi đó tổng chi phí là 144 triệu đồng . trung bình mỗi tháng bác

Toán Lớp 6: năm ngoái tổng thu nhật của gia đình bác lan là 180 triệu đồng ,trong thi đó tổng chi phí là 144 triệu đồng . trung bình mỗi tháng bác lan tiết kiệm được bao nhiêu tiền

Comments ( 2 )

 1. Trung bình 1 tháng thu nhập được là:
       180 : 12 = 15 (triệu đồng)
  Trung bình 1 tháng cần tiêu số tiền là:
       144 : 12 = 12 (triệu đồng)
  Trung bình mỗi tháng bác Lan tiết kiệm được số tiền là:
       15 – 12 = 3 (triệu đồng)
  Vậy trung bình mỗi tháng bác Lan tiết kiệm được 3 triệu đồng

 2. Giải đáp
      Tổng số tiền bác Lan tiết kiệm là : 180-144=36(triệu đồng)
     Một năm có 12 tháng, vậy trung bình mỗi tháng bác Lan tiết kiệm được 
        36: 12=3(triệu đồng)
    Vậy trung bình mỗi tháng bác Lan tiết kiệm được 3 triệu đồng

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )