Toán Lớp 5: Biết rằng 2,5l dầu cân nặng 28,5kg. Hỏi 6l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Toán Lớp 5: Biết rằng 2,5l dầu cân nặng 28,5kg. Hỏi 6l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Biết rằng 2,5l dầu cân nặng 28,5kg. Hỏi 6l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?”

 1. Tóm tắt:
  2,5 l dầu: 28,5 kg
  6 l dầu: ? kg
  Giải
  Cân nặng của 1 lít dầu là:
  28,5 : 2,5 = 11,4 (kg)
  Cân nặng của 6 lít dầu là:
  11,4 xx 6 = 68,4 (kg)
  Đáp số: 68,4 kg.

Viết một bình luận