Toán Lớp 8: Cho △ ABC nhọn có M, N, lần lượt là trung điểm của AB, AC. a) Tính MN biết BC = 6cm b) Tứ giác MNCB là hình gì? Vì sao? Vẽ hình cho mìn

Toán Lớp 8: Cho △ ABC nhọn có M, N, lần lượt là trung điểm của AB, AC.
a) Tính MN biết BC = 6cm
b) Tứ giác MNCB là hình gì? Vì sao?
Vẽ hình cho mình nữa ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho △ ABC nhọn có M, N, lần lượt là trung điểm của AB, AC. a) Tính MN biết BC = 6cm b) Tứ giác MNCB là hình gì? Vì sao? Vẽ hình cho mìn”

 1. Giải đáp:
  a,
  Xét  △ ABC có: M; N lần lượt là trung điểm của AB, AC
  -> MN là đường trung bình △ ABC $(đ/n)$
  -> MN = {BC}/2 $(t/c)$
  -> MN = 6/2
  -> MN = 3 cm
  Vậy MN = 3 cm
  —————
  b,
  Do: MN là đường trung bình △ ABC (cmt)
  -> $MN//BC$
  Xét tứ giác MNCB có: $MN//BC$
  -> Tứ giác MNCB là hình thang (dhnb)
  Vậy tứ giác MNCB là hình thang
  #dariana

  toan-lop-8-cho-abc-nhon-co-m-n-lan-luot-la-trung-diem-cua-ab-ac-a-tinh-mn-biet-bc-6cm-b-tu-giac

Viết một bình luận