Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: bạn nào giúp mình bài này với Mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 25m, chiều rộng bằng 80% chiều dài. Người ta dành 35% diện tích đấ

Toán Lớp 5: bạn nào giúp mình bài này với
Mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 25m, chiều rộng bằng 80% chiều dài. Người ta dành 35% diện tích đất để làm nhà, còn lại để trồng cây. Tính diện tích đất trồng cây
nhanh nhé! em cần gấp! 30 điểm nên trả lời phái đúng đấy!

Comments ( 2 )

 1. Chiều rộng mảnh đất đó là:
  25 xx 80% = 20 (m)
  Diện tích mảnh đất đó là:
  25 xx 20 = 500 (m²)
  Diện tích phần làm nhà là:
  500 xx 35% = 175 (m²)
  Diện tích phần trồng cây là:
  500 – 175 = 325 (m²)
  Đáp số: ….   
   

 2. 80% = 4/5  
  Chiều rộng là : 
  25 × 4/5 = 20 ( m )
  Diện tích là : 
  20 × 25 = 500 ( m^2 )
  Diện tích phần làm nhà là : 
  500 : 100 × 35 = 175 ( m^2 )  
  Diện tích trồng cây là : 
  500 – 175 = 325 ( m^2 )  

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai Lan