Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: câu1:đặt tính rồi tính 172869:258 25275:108 câu2:tính thuận tiện a.136450:215+78550:215 câu3:tìm x (46-x):x=540:36

Toán Lớp 4: câu1:đặt tính rồi tính
172869:258 25275:108
câu2:tính thuận tiện
a.136450:215+78550:215
câu3:tìm x
(46-x):x=540:36 124x x -124×36=7812
câu4:một khu vườn hình chữ nhật có diện tích 8925 m2 chiều rộng 85 m .người ta muốn rào xung quanh khu vườn đó và để trống 2 đoạn để làm cổng ra vào ,mỗi đoạn dài 10 m. hỏi phải rào tất cả bao nhiêu mét rào ?
câu5:khi nhân một số với 84, bạn Sơn quyên không viết tích riêng thứ 2 lùi về bên trái một cột ,do đó tích tìm được là 23832. tìm tích đúng của phép nhân.
câu6:tả một đồ vật mà em thích
tả tầm 6 dòng thôi nha

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 2:
  a. 136450:215+78550:215
  =(136450+78550):215
  =215000:215
  =1000
  Câu 4:
  Chiều dài khu vườn là:
  8925:85=105(m)
  Cần số mét rào là:
  (105+85)x2 -(10×2)=360(m)
  Đáp số: 360 m
   

  toan-lop-4-cau1-dat-tinh-roi-tinh-172869-258-25275-108-cau2-tinh-thuan-tien-a-136450-215-78550-2

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   câu 1:
  17286:258=67
  25275:108=bỏ
  câu 2:
  136450:215+78550:215=(136450+78550):215=215000:215=1000
  câu 3:
  124xX-124×36=7812
  124xX-124      =7812:36
   124xX-124     =217
         X-124      =217:124
         X-124      =1,75
  câu 4:giải

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )