Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: bài 3: Một người bỏ tiền vốn 1 240 000 đồng để mua trái cây . Sau khi bán hết trái cây , người đó thu được 1 550 000 đồng.Hỏi a/Số tiền

Toán Lớp 5: bài 3: Một người bỏ tiền vốn 1 240 000 đồng để mua trái cây . Sau khi bán hết trái cây , người đó thu được 1 550 000 đồng.Hỏi
a/Số tiền bán bằng bao nhiêu phần trăm số tiền vốn ?
b/Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm tiền vốn ?

Comments ( 2 )

 1. $\text{a) Số tiền bán bằng số phần trăm tiền vốn là:}$
          $\text{1 550 000 : 1 240 000 × 100 = 125%}$
  $\text{b) Người đó đã lãi số phần trăm tiền vốn là:}$
  $\text{125% – 100% = 25%}$
  $\text{Đáp số: a) 125 %     b) 25%}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

 2. Tiền bán bằng số phần trăm số tiền vốn là
  1550000:1240000×100%=125%
  Người đó lãi số phần trăm tiền vốn là
  125%-100%=25%

  Đáp số a) 125%. b)25%

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ái Linh