Toán Lớp 5: Bài 3. Bạn Yến mang bức tranh của mình đi bán đấu giá để lấy tiền ủng hộ quỹ “Phòng chống Covid-19” với giá khởi điểm là 500 000 đồng.

Toán Lớp 5: Bài 3. Bạn Yến mang bức tranh của mình đi bán đấu giá để lấy tiền ủng hộ quỹ “Phòng chống Covid-19” với giá khởi điểm là 500 000 đồng. Người thứ nhất trả cao hơn giá khởi điểm 10%; người thứ hai trả cao hơn người thứ nhất 10% và người thứ ba trả cao hơn người thứ hai 5% và đã mua được bức tranh. Hỏi Yến bán bức tranh với giá bao nhiêu tiền ?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Bài 3. Bạn Yến mang bức tranh của mình đi bán đấu giá để lấy tiền ủng hộ quỹ “Phòng chống Covid-19” với giá khởi điểm là 500 000 đồng.”

 1. 10% của 500 000 đồng là:
  500 000:100 x10= 50 000 (đồng)
  5% của 500 000 đồng là:
  500 000:100 x5= 25000 (đồng)
  Số tiền người thứ nhất trả là:
  500 000+50 000= 550 000 (đồng)
  Số tiền người thứ 2 trả là:
  550 000 + 50 000= 600 000(đồng)
  Bạn Yến bán bức tranh với giá là:
  600 000+ 25000= 625 000 (đồng)
  Đ/S
   

  Trả lời

Viết một bình luận