Toán Lớp 5: Bài 1: Đặt tính rồi tính: 39,44 : 2,9 42,5 : 1,25

Toán Lớp 5: Bài 1: Đặt tính rồi tính:
                         39,44 : 2,9                                                    42,5 : 1,25         
                         41,16 : 2,8                                                   5,85 : 3,25            
Đặt tính dùm mình!

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Bài 1: Đặt tính rồi tính: 39,44 : 2,9 42,5 : 1,25”

Viết một bình luận