Toán Lớp 5: bài 1 : 1 + 3 + 5 + 7 + –+ 17 + 19

By Ngọc Sa

Toán Lớp 5: bài 1 : 1 + 3 + 5 + 7 + ……..+ 17 + 19

0 bình luận về “Toán Lớp 5: bài 1 : 1 + 3 + 5 + 7 + –+ 17 + 19”

 1. @Thỏ
  Đặt A = $1^{}$ + $3^{}$  + $5^{}$  + $7^{}$ + ……..+ $17^{}$  + $19^{}$ 
  Số số hạng của dãy A là:
      (19 – 1) : 2 + 1 = 10 (số)
  ⇒ Tổng của dãy A là:
      10 : 2 x (1 + 19) = 100
   

  Trả lời

Viết một bình luận