Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Kéo dài hai cạnh bên của hình thang cân ( không có góc nào vuông) thì tam giác thu được có phải là tam giác cân hay không

Toán Lớp 8: Kéo dài hai cạnh bên của hình thang cân ( không có góc nào vuông) thì tam giác thu được có phải là tam giác cân hay không

Comments ( 2 )

  1. Hình thang cân là hình thang có 2 góc ở đáy bằng nhau => Khi kéo dài 2 cạnh bên của hinh thang t sẽ được một tam giác cân ( bạn có cần ví dụ không ạ )

  2. Kéo dài hai cạnh bên của hình thang cân ( không có góc nào vuông) thì tam giác thu được có phải là tam giác cân hay không ?
    ->có  
    Như trong hình , bạn tham khảo nha : 

    toan-lop-8-keo-dai-hai-canh-ben-cua-hinh-thang-can-khong-co-goc-nao-vuong-thi-tam-giac-thu-duoc

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )