Toán Lớp 8: Kéo dài hai cạnh bên của hình thang cân ( không có góc nào vuông) thì tam giác thu được có phải là tam giác cân hay không

By Thanh Hường

Toán Lớp 8: Kéo dài hai cạnh bên của hình thang cân ( không có góc nào vuông) thì tam giác thu được có phải là tam giác cân hay không

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Kéo dài hai cạnh bên của hình thang cân ( không có góc nào vuông) thì tam giác thu được có phải là tam giác cân hay không”

  1. Kéo dài hai cạnh bên của hình thang cân ( không có góc nào vuông) thì tam giác thu được có phải là tam giác cân hay không ?
    ->có  
    Như trong hình , bạn tham khảo nha : 

    toan-lop-8-keo-dai-hai-canh-ben-cua-hinh-thang-can-khong-co-goc-nao-vuong-thi-tam-giac-thu-duoc

    Trả lời

Viết một bình luận