Toán Lớp 8: bài 3: Cho ABC vuông tại A, có AB = 12 cm ; AC = 16 cm. Kẻ đường cao AH (H BC). a,Chứng minh: HBA ഗ ABC b,Trong ABC kẻ phân giác

By Thái Tâm

Toán Lớp 8: bài 3: Cho ABC vuông tại A, có AB = 12 cm ; AC = 16 cm. Kẻ đường cao AH (H BC).
a,Chứng minh: HBA ഗ ABC
b,Trong ABC kẻ phân giác AD (D BC). Tính tỉ số BD/CD ?
c,Trong ADB kẻ phân giác DE (E AB); trong ADC kẻ phân giác DF(F AC). Chứng minh rằng:

0 bình luận về “Toán Lớp 8: bài 3: Cho ABC vuông tại A, có AB = 12 cm ; AC = 16 cm. Kẻ đường cao AH (H BC). a,Chứng minh: HBA ഗ ABC b,Trong ABC kẻ phân giác”

Viết một bình luận