Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: a)Một người bán chiếc ti vi với giá 5 000 000đ thì được lãi 10% giá bán. Hỏi để lãi 15% (tiền vốn) thì phải bán ti vi với giá là: …… đồ

Toán Lớp 5: a)Một người bán chiếc ti vi với giá 5 000 000đ thì được lãi 10% giá bán. Hỏi để lãi 15% (tiền vốn) thì phải bán ti vi với giá là: …… đồng.
b)Tiền vốn của một cái quạt máy là 620.000đ. Hỏi để được lãi 20% tiền vốn thì phải bán một cái quạt đó với giá là: …..đồng.
c) Lượng nước trong hạt tươi chiếm tỷ lệ 19%, trong hạt khô chiếm tỉ lệ 10%. Hỏi phơi 500kg hạt tươi sẽ được ….. kg hạt khô.

Comments ( 2 )

 1. $\text{Số tiền vốn để mua tivi là:}$
  $\text{5 000 000 – 5 000 000 × 10% = 4 500 000 ( đồng )}$
  $\text{Để lãi 15% thì phải bán tivi với giá là:}$
  $\text{4 500 000 × 15% + 4 500 000 = 5 175 000 ( đồng )}$
  $\text{Đáp số: 5 175 000 đồng}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

 2. Giải đáp
  a)Một người bán chiếc ti vi với giá 5 000 000đ thì được lãi 10% giá bán. Hỏi để lãi 15% (tiền vốn) thì phải bán ti vi với giá là:  5 175 000 đồng.
  b)Tiền vốn của một cái quạt máy là 620.000đ. Hỏi để được lãi 20% tiền vốn thì phải bán một cái quạt đó với giá là:  744 000  đồng.
  c) Lượng nước trong hạt tươi chiếm tỷ lệ 19%, trong hạt khô chiếm tỉ lệ 10%. Hỏi phơi 500kg hạt tươi sẽ được  455 kg hạt khô.
   Cho mình  Câu trả lời hay nhất nhé

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khánh Ly