Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: a, 1000mm; 100cm; 10dm;–. b, 10giờ 15phút ; 11giờ 30; 12 giờ 45phút–.. c, 102kg; 120kg; 201kg;–.

Toán Lớp 5: a, 1000mm; 100cm; 10dm;………
b, 10giờ 15phút ; 11giờ 30; 12 giờ 45phút……….
c, 102kg; 120kg; 201kg;………

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: a) 1 m
               b) 14 giờ
               c) 210 kg
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Câu trên theo quy luật đổi các số bằng nhau
  Ta có: 1000mm=100cm=10dm=1m
  b) Theo quy luật tăng 1 giờ 15 phút
  -> 10h15p+1h15p=11h 30p+1h15p=12h45p+1h15p = 14h
  c) Theo quy luật đổi vị trí của số theo thứ tự tăng dần
   

 2. a):
  Quy luật là: đổi ra các đơn vị lớn hơn nhưng vẫn giữ nguyên giá trị.
  Suy ra: 1000 mm; 100 cm; 10 dm; 1 m; 
  b): 
  Quy luật là: cộng thêm 1 giờ 15 phút.
  Suy ra: 10 giờ 15 phút; 11 giờ 30 phút; 12 giờ 45 phút; 13 giờ; 14 giờ 15 phút; …
  c): (bận)
  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!
  @Drew Mclntyre

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Audrey