Toán Lớp 5: hai xe ô tô xuất phát cùng một lúc và đi ngược chiều nhau.quãng đường AB dài180 km.Tính vận tốc của mỗi ô tô biết vận tốc của ô tô đi t

By Thanh Hương

Toán Lớp 5: hai xe ô tô xuất phát cùng một lúc và đi ngược chiều nhau.quãng đường AB dài180 km.Tính vận tốc của mỗi ô tô biết vận tốc của ô tô đi từ A bằng 2/3 vận tốc của ô tô đi từ B và sau 2 giờ chúng gặp nhau.
các anh chị giair hộ em với em hưas sẽ cho 5 sao+cảm ơn +ctlhn
Viết một bình luận