Toán Lớp 5: A = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 Có thể thay các dấu “ * ” bằng các dấu phép tính “ + ” và “ – ” để biểu thức A có giá trị bằng 2

By Hạ Uyên

Toán Lớp 5: A = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9
Có thể thay các dấu “ * ” bằng các dấu phép tính “ + ” và “ – ” để biểu thức A có giá trị bằng 28 được không? Vì sao?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: A = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 Có thể thay các dấu “ * ” bằng các dấu phép tính “ + ” và “ – ” để biểu thức A có giá trị bằng 2”

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
                                                                    Bài làm
   Ta có thể thay được nếu để cho A khác với A ban đầu , nghĩa là A ban đầu là nhân , còn thay đi rồi thì k pk A ban đầu .
  Còn nếu đề hỏi thay dấu ” – ” , “+” , để bằng với A ban đầu thì không được .
                                                                     
  Giải thích thêm :
                                                                      Bài làm
   Không thể vì các số 1,2,3,4,5,6,7,8,8,9 có tổng là 36
  Mà 28= 36-8 
  mà các số là các số liên tiếp 
  nên khi ta thay * vào thành dấu trừ cho 8 chỉ có tổng là 29
  nên  không được 
                                                                            Chúc em học giỏi!
   

  Trả lời

Viết một bình luận