Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 80/100 = bao nhiêu phần trăm giúp mình với

Toán Lớp 5: 80/100 = bao nhiêu phần trăm
giúp mình với

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\\$ text{Ta có:}80/100
  $\\$ =0,8=0,8.100(%)=80%
  $\\$ text{Chúc bạn học tốt}
  $\\$ text{Cho mình câu trả lời hay nhất nha}

 2. $\text{$\dfrac{80}{100}$ = 0,8 =0,8 × 100 =  80%}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )