Toán Lớp 5: 75:12 27:4 9:4,5 16:0,8 23,56:6,2 17,4:1,45 bài 2:Mộ

By Thanh Hùng

Toán Lớp 5: 75:12 27:4 9:4,5 16:0,8 23,56:6,2 17,4:1,45 bài 2:Một thanh sắt dài 0,8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0,18m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ? Làm 1 lời giải Làm giúp em với ạ
Viết một bình luận