Toán Lớp 5: 4/7 – 11/42 = Mọi ng ghi cách giải luôn giúp mik với nhá .Cảm ơn tr

Toán Lớp 5: 4/7 – 11/42 =
Mọi ng ghi cách giải luôn giúp mik với nhá .Cảm ơn tr

TRẢ LỜI

 1. Giải:
  4/7 – 11/42
  = 24/42 – 11/42
  = (24 – 11)/42
  = 13/42
  Giải thích:
  – Quy đồng mẫu số phân số 4/7 với MSC là 42 bằng cách nhân tử và mẫu cho 6.
  – Áp dụng quy tắc trừ 2 phân số cùng mẫu: a/c – b/c = (a – b)/c
   

  Trả lời
 2. 4/7 – 11/42
  = (4 xx 6)/(7 xx 6) – 11/42
  = 24/42 – 11/42
  = (24 – 11)/42
  = 13/42
  B_1: Lấy mẫu số chung là 42, nhân cả tử và mẫu của 4/7 cho 6
  B_2: Trừ 2 phân số cùng mẫu (ở đây, 2 phân số có cùng mẫu số là 42), áp dụng quy tắc a/c – b/c = (a – b)/c 

  Trả lời

Viết một bình luận