Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 2. Hình bình hành có diện tích bằng 500 cm^2, cạnh đáy bằng 25cm. Tính độ dài đường cao tương ứng.

Toán Lớp 5: 2. Hình bình hành có diện tích bằng 500 cm^2, cạnh đáy bằng 25cm. Tính độ dài đường cao tương ứng.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  độ dài đường cao tương ứnglà
  500 : 25 = 20 (cm)
  đáp án : 20 cm

 2. Độ dài đường cao :
  500 : 25 = 20 (cm)
  Đáp số : 20 cm

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )