Toán Lớp 6: tinh gia tri cua bieu thuc27:3.[500:25+(60-20:4)]

Toán Lớp 6: tinh gia tri cua bieu thuc27:3.[500:25+(60-20:4)]

0 bình luận về “Toán Lớp 6: tinh gia tri cua bieu thuc27:3.[500:25+(60-20:4)]”

Viết một bình luận