Toán Lớp 5: 1. Hình thoi có 2 đường chéo là 15cm và 30cm. Tính diện tích hình thoi

Toán Lớp 5: 1. Hình thoi có 2 đường chéo là 15cm và 30cm. Tính diện tích hình thoi

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 1. Hình thoi có 2 đường chéo là 15cm và 30cm. Tính diện tích hình thoi”

  1.  Diện tích hình thoi là:
         (15 x 30) : 2 = 225 ($cm^2$)
                   Đáp số: 225 $cm^2$
    *Cách tính diện tích hình thoi: \text{(Đường chéo 1 x Đường chéo 2) : 2}

Viết một bình luận