Toán Lớp 5: 3. Một hình thang có diện tích bằng 40 m^2, tổng hai đáy bằng 16 m. Tính đường cao của hình thang

Toán Lớp 5: 3. Một hình thang có diện tích bằng 40 m^2, tổng hai đáy bằng 16 m. Tính đường cao của hình thang

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 3. Một hình thang có diện tích bằng 40 m^2, tổng hai đáy bằng 16 m. Tính đường cao của hình thang”

Viết một bình luận