Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 4. Một nền nhà hình chữ nhật có 2 cạnh lần lượt là 6 và 8 m. Dùng gạch hoa có kích thước 0,4m để lát nền. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch

Toán Lớp 5: 4. Một nền nhà hình chữ nhật có 2 cạnh lần lượt là 6 và 8 m. Dùng gạch hoa có kích thước 0,4m để lát nền. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch hoa như vậy

Comments ( 2 )

 1.                         Giải
     Diện tích nền nhà hình chữ nhật là:
                6 x 8 =48 (m²)
      Diện tích 1 viên gạch hoa là:   0,4 x 0,4= 0,16 (m²)
     Số viên gạch hoa cần dùng đề lát nền nhà đó là:
                48 : 0,16 = 300 ( viên)
          Đáp số: 300 viên

                       Chúc bạn học tốt!!:))

   

 2. Diện tích căn nhà đó là :
  6xx8=48(m^2)
  Diện tích của 1 viên gạch hoa là :
  0,4xx0,4=0,16(m^2)
  Cần số viên gạch hoa như vậy là:
  48:0,16=300(viên)
  Đáp số : 300viên

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kỳ Anh