Toán Lớp 5: 4. Một nền nhà hình chữ nhật có 2 cạnh lần lượt là 6 và 8 m. Dùng gạch hoa có kích thước 0,4m để lát nền. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch

Toán Lớp 5: 4. Một nền nhà hình chữ nhật có 2 cạnh lần lượt là 6 và 8 m. Dùng gạch hoa có kích thước 0,4m để lát nền. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch hoa như vậy

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 4. Một nền nhà hình chữ nhật có 2 cạnh lần lượt là 6 và 8 m. Dùng gạch hoa có kích thước 0,4m để lát nền. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch”

 1.                         Giải
     Diện tích nền nhà hình chữ nhật là:
                6 x 8 =48 (m²)
      Diện tích 1 viên gạch hoa là:   0,4 x 0,4= 0,16 (m²)
     Số viên gạch hoa cần dùng đề lát nền nhà đó là:
                48 : 0,16 = 300 ( viên)
          Đáp số: 300 viên

                       Chúc bạn học tốt!!:))

   

  Trả lời

Viết một bình luận