Toán Lớp 5: 1585,269 x 73 + 1585,269 + 5×1585,269+1585,269 x 21 ====. Giải giúp mình với a (´∩。• ᵕ •。∩`)

Toán Lớp 5: 1585,269 x 73 + 1585,269 + 5×1585,269+1585,269 x 21 =……………………………….
Giải giúp mình với a (´∩。• ᵕ •。∩)

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 1585,269 x 73 + 1585,269 + 5×1585,269+1585,269 x 21 ====. Giải giúp mình với a (´∩。• ᵕ •。∩`)”

 1. 1585,269 x 73 + 1585,269 + 5×1585,269+1585,269 x 21
  =1585,269 x ( 73+1) + 1585,269 x( 5+21)
  = 1585,269 x 74 + 1585,269 x 26
  = 117309,906 + 412116,994
  = 529426.9
          # cho xin câu tl hay nhất và 5 sao :3
                             Chúc bn hc tốt
   
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1585,269 x 73 + 1585,269 + 5×1585,269+1585,269 x 21
  1585,269 x 73 + 1585,269×1 + 5×1585,269+1585,269 x 21
  =1585,269x(73+5+21+1)
   =1585,269×100
  =158526,9
   nhớ cho CTLHN

  Trả lời

Viết một bình luận