Toán Lớp 6: : Hai đội công nhân trồng một số cây như nhau. Tính ra mỗi công nhân đội I phải trồng 12 cây, mỗi công nhân đội II phải trồng 10 cây.

Toán Lớp 6: : Hai đội công nhân trồng một số cây như nhau. Tính ra mỗi công nhân đội I phải trồng 12 cây, mỗi công nhân đội II phải trồng 10 cây. Tính số cây mỗi đội phải trồng , biết rằng số cây đó trong khoảng từ 100 đến 150 cây.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: : Hai đội công nhân trồng một số cây như nhau. Tính ra mỗi công nhân đội I phải trồng 12 cây, mỗi công nhân đội II phải trồng 10 cây.”

Viết một bình luận