Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: : Hai đội công nhân trồng một số cây như nhau. Tính ra mỗi công nhân đội I phải trồng 12 cây, mỗi công nhân đội II phải trồng 10 cây.

Toán Lớp 6: : Hai đội công nhân trồng một số cây như nhau. Tính ra mỗi công nhân đội I phải trồng 12 cây, mỗi công nhân đội II phải trồng 10 cây. Tính số cây mỗi đội phải trồng , biết rằng số cây đó trong khoảng từ 100 đến 150 cây.

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     Gửi bạn!

    toan-lop-6-hai-doi-cong-nhan-trong-mot-so-cay-nhu-nhau-tinh-ra-moi-cong-nhan-doi-i-phai-trong-12

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )