Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 1 mảnh vườn hình vuông có diện tích 1600m2. hãy tính chu vi của mảnh vườn đó

Toán Lớp 5: 1 mảnh vườn hình vuông có diện tích 1600m2. hãy tính chu vi của mảnh vườn đó

Comments ( 2 )

 1. $\text{ Ta có : }$
  $\text{ 40 × 40 = 1600}$
  $\text{ nên cạnh của mảnh vườn đó là : 40m }$
  $\text{ Chu vi ccuar mảnh vườn hình vuông đó là : }$
              $\text{ 40 × 4 = 160 ( m ) }$
                    $\text{ Đáp số : 160m }$
   

 2. Giải đáp:ta có:
  Ta có: 40 . 40 = 1600
  Cạnh mảnh vườn hình vuông là: 40 m
  Chu vi mảnh vườn hình vuông là:
  40 × 4 = 160 ( m )
  Đáp số: 160  m
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )