Toán Lớp 5: 1 mảnh vườn hình vuông có diện tích 1600m2. hãy tính chu vi của mảnh vườn đó

By Ái Hồng

Toán Lớp 5: 1 mảnh vườn hình vuông có diện tích 1600m2. hãy tính chu vi của mảnh vườn đó
Viết một bình luận