Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Hình chữ nhật A có diện tích bằng 12cm2. Hình chữ nhật B có chiều rộng bằng chiều rộng hình chữ A và chiều dài gấp ba chiều dài hình ch

Toán Lớp 4: Hình chữ nhật A có diện tích bằng 12cm2. Hình chữ nhật B có chiều rộng bằng chiều rộng hình chữ A và chiều dài gấp ba chiều dài hình chữ nhật A. Tính diện tích hình chữ nhật B ( giúp mìnhvới mấy bạn ơi, mình cần phải nộp bài gấp!)

Comments ( 2 )

 1. Diện tích hình chữ nhật B là :

    12 xx 3 = 36 ( cm² )

          Đáp số : 36 cm²

 2. *Giải đáp + giải thích các bước giải

  Diện tích của hình chữ nhật B là :

    12 × 3 = 36 (cm²)

                Đ/s : 36 cm²

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )