Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 1 cửa hàng bán 5 cái áo được lại 150 000 đồng và tiền lại 12% so với tiền vốn. Hỏi cửa hàng đó bán 1 cái áo với giá bao nhiêu tiền?

Toán Lớp 5: 1 cửa hàng bán 5 cái áo được lại 150 000 đồng và tiền lại 12% so với tiền vốn. Hỏi cửa hàng đó bán 1 cái áo với giá bao nhiêu tiền?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: 250000 đồng
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số tiền của mỗi cái áo là:
  150000 : 5= 30000 (đồng)
  Cửa hàng bán 1 cái áo với số tiền là:
  30000 : 12 x 100 = 250000 (đồng)
  Đáp số: 250000 đồng
  Chúc bạn học tốt! Xin hay nhất ạ!
   

 2. Giải đáp:
  $\large\text{250 000 đồng}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\large\text{Số tiền lãi của 1 cái áo là:}$
  $\large\text{150 000 : 5 = 30 000 (đồng)}$
  $\large\text{Cửa hàng đó bán một chiếc áo với giá là:}$
  $\large\text{30 000 : 12 × 100 = 250 000 ( đồng )}$
  $\large\text{Đáp số: 250 000 đồng}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Anh