Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 1 cái hộp bằng bìa dạng hình hộp chữ nhật không có nắp có các kích thước là chiều dài=25cm, chiều rộng=8cm,chiều cao = 6cm.Tính a, Diện

Toán Lớp 5: 1 cái hộp bằng bìa dạng hình hộp chữ nhật không có nắp có các kích thước là chiều dài=25cm, chiều rộng=8cm,chiều cao = 6cm.Tính
a, Diện tích xung quanh
b, Diện tích toàn phần
c, Tính thể tích

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Bạn tham khảo nhé.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Diện tích xung quanh hộp là:
            $(25+8)\times2\times6=396$ ($cm^2$).
  Diện tích mặt đáy là:
            $8\times25=200$ ($cm^2$).
  b) Diện tích toàn phần hộp là:
            $200+396=596$ ($cm^2$).
  c) Thể tích hộp là:
            $200\times6=1200$ ($cm^3$).
                      Đáp số: a) $396\,cm^2$.
                                    b) $596\,cm^2$.
                                    c) $1200\,cm^3$.

 2. Giải
  a) Diện tích xung quanh cái hộp là :
        ( 25 + 8) x 2 x 6 = 396 ( cm²)
  b) Diện tích toàn phần cái thùng là :
          396 + 25 x 8 = 596 ( cm²)
  c) Thể tích cái thùng là :
          25 x 8 x 6 = 1200 ( cm³)
             Đ/S: a) Diện tích xung quanh : 396 cm²
                     b) Diện tích toàn phần : 596 cm²
                    c) thể tích : 1200 cm³ 
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )