Toán Lớp 4: Viết tỉ số của hai số ve sơ đồ minh họa: a, có 3ban trai và 5ban gái.ti số của s ố bạn trai và bạn gái là

Toán Lớp 4: Viết tỉ số của hai số ve sơ đồ minh họa:
a, có 3ban trai và 5ban gái.ti số của s
ố bạn trai và bạn gái là

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tóm tắt:xem ảnh
                       Giải 
  Có 3 bạn trai và 5 bạn gái. Tỉ số của số bạn trai và số bạn gái là:
           3 : 5 hay $\frac{3}{5}$ 
  Số bạn trai bằng :$\frac{3}{5}$ 
  Số bạn nữ bằng:$\frac{5}{3}$ 
  Vậy ⇒ Số bạn nữ và nam là:
  Nam:$\frac{3}{5}$ 
  Nữ:$\frac{5}{3}$ 

  toan-lop-4-viet-ti-so-cua-hai-so-ve-so-do-minh-hoa-a-co-3ban-trai-va-5ban-gai-ti-so-cua-s-o-ban

  Trả lời

Viết một bình luận