Toán Lớp 4: Tổng số tuổi của hai bà cháu cách đây 5 năm là 70 tuổi, cháu kém bà 66 tuổi. Tính số tuổi mỗi người hiện nay?

Toán Lớp 4: Tổng số tuổi của hai bà cháu cách đây 5 năm là 70 tuổi, cháu kém bà 66 tuổi. Tính số tuổi mỗi người hiện nay?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Tổng số tuổi của hai bà cháu cách đây 5 năm là 70 tuổi, cháu kém bà 66 tuổi. Tính số tuổi mỗi người hiện nay?”

 1. Vì mỗi năm mỗi người đều thêm một tuổi nên mỗi năm nên hiệu số tuổi 2 bà cháu không đổi và tổng số tuổi 2 bà cháu sau mỗi năm tăng thêm là:
  1 x 2=2(tuổi)
  Tổng số tuổi 2 bà cháu hiện nay là:
  5 x 2+70=80(tuổi)
  Tuổi cháu là:
  (80-66):2=7(tuổi)
  Tuổi bà là:
  66+7=73(tuổi)
  Đáp số:
  Cháu:7 tuổi
  Bà:73 tuổi

  Trả lời
 2. Lý luận: Nếu mỗi năm bà tăng thêm 1 tuổi ,thì cháu cũng tăng thêm 1 tuổi . Số tuổi của cháu cách bà và số tuổi của 2 bà cháu đều không đổi
  Tuổi bà 5 năm trước là
  (70+66) : 2 = 68 ( tuổi ) 
  Tuổi bà hiện nay là 
  68 +5 = 73 ( tuổi )
  Tuổi cháu hiện nay 
  73 – 66 = 7 ( tuổi ) 
  => Đáp số : Bà : 73 tuổi , Cháu : 7 tuổi 

  Trả lời

Viết một bình luận