Toán Lớp 6: Các số sau là số nguyên tố hay hợp số ? a= 1.3.5.7-.13+20 b ) 147.247.347-13

Toán Lớp 6: Các số sau là số nguyên tố hay hợp số ?
a= 1.3.5.7…..13+20 b ) 147.247.347-13

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Các số sau là số nguyên tố hay hợp số ? a= 1.3.5.7-.13+20 b ) 147.247.347-13”

 1. a)A=1.3.5.7………………………..13+20
  Ta có :
  5vdots5
  =>1.3.5.7………………..13vdots5
  Mà 20vdots5
  =>1.3.5.7………………………..13+20vdots5
  =>Avdots5
  =>A là hợp số vì A có ít nhất là 3 ước là 1; chính nó và 5
  b)147.247.347-13
  Ta có : 
  247vdots13
  =>147.247.347vdots13
  Mà 13vdots13
  =>147.247.347-13vdots13
  =>147.247.347-13 là hợp số vì 147.247.347-13 có ít nhất là 3 ước là 1; chính nó và 13

 2. ~ Bạn tham khảo ~
  a) A = 1.3.5.7……..13+20
  A = (1.3.5.7…..13)+20
  Ta có : A chia hết cho chính nó ; (1.3.5.7…..13) ; 1
  Vậy A là hợp số 
  b) 147 . 247.347- 13
  Ta có : 147.247.347 chia hết cho chính nó ; (147.247.347); 1
  Vậy 147.247.347-13 là hợp số

Viết một bình luận