Toán Lớp 4: Một tổ sản xuất muối thu hoạch trong năm đợt như sau: 45 tạ, 60 tạ, 75 tạ, 72 tạ và 98 tạ. Đã dùng 20 tạ, biết khối lượng ban đầu gấp Đ

Toán Lớp 4: Một tổ sản xuất muối thu hoạch trong năm đợt như sau: 45 tạ, 60 tạ, 75 tạ, 72 tạ và 98 tạ. Đã dùng 20 tạ, biết khối lượng ban đầu gấp Đôi khối lượng lúc sau

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Một tổ sản xuất muối thu hoạch trong năm đợt như sau: 45 tạ, 60 tạ, 75 tạ, 72 tạ và 98 tạ. Đã dùng 20 tạ, biết khối lượng ban đầu gấp Đ”

 1. Lúc đầu khối lượng muối là:
       45 + 60 + 75 + 72 + 98 = 350 (muối)
  Khối lượng ban đầu gấp khối lượng lúc sau là:
        350 : (350 – 20) = 35/33
         Đáp số: 35/33
   

Viết một bình luận