Toán Lớp 12: Cho mặt cầu bán kính r = 5. Diện tích mặt cầu đã cho bằng A.25π B.500π/3 C.100π/3 D.100π

Toán Lớp 12: Cho mặt cầu bán kính r = 5. Diện tích mặt cầu đã cho bằng
A.25π
B.500π/3
C.100π/3
D.100π

0 bình luận về “Toán Lớp 12: Cho mặt cầu bán kính r = 5. Diện tích mặt cầu đã cho bằng A.25π B.500π/3 C.100π/3 D.100π”

Viết một bình luận