Toán Lớp 4: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi bằng 32cm. Nếu giảm chiều dài đi 3cm và tăng chiều rộng thêm 3cm thì miếng bìa đó sẽ thành hình v

By Hải Phượng

Toán Lớp 4: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi bằng 32cm. Nếu giảm chiều dài đi 3cm và
tăng chiều rộng thêm 3cm thì miếng bìa đó sẽ thành hình vuông. Tính diện tích miếng
bìa ban đầu.
Viết một bình luận