Toán Lớp 4: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi bằng 32cm. Nếu giảm chiều dài đi 3cm và tăng chiều rộng thêm 3cm thì miếng bìa đó sẽ thành hình v

Toán Lớp 4: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi bằng 32cm. Nếu giảm chiều dài đi 3cm và
tăng chiều rộng thêm 3cm thì miếng bìa đó sẽ thành hình vuông. Tính diện tích miếng
bìa ban đầu.

TRẢ LỜI

 1. Nửa chu vi của miếng bìa hình chữ nhật là:
  32:2=16(cm)
  $\\$
  Gọi chiều dài và chiều rộng là a và b
  Ta có:
  @a+b=16
  @a-3=b+3
  =>a-b=3+3
  =>a-b=6
  =>a-6=b(2)
  $\\$
  Từ (1) và (2) suy ra
  @a+b=16
  =>a+(a-6)=16
  =>a+a-6=16
  =>2a=22
  =>a=11
  @a-6=b
  =>11-6=b
  =>15=b
  =>b=5
  $\\$
  Diện tích miếng bia ban đầu là:
  5xx11=55(m^2)
  Đáp số: 55m^2
   

  Trả lời
 2. Nửa chu vi hình chữ nhật là: 32:2=16 (cm)
  Hiệu chiều dài và chiều rộng là: 3+3=6(cm)
  Chiều dài hình chữ nhật là: (16+6):2=11 (cm)
  Chiều rộng hình chữ nhật là:  (16−6):2=5 (cm)
  Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là: 5×11=55 (cm2)
                đáp số : 55 cm2
   

  Trả lời

Viết một bình luận