Toán Lớp 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Tính chu vi và diện tích thực tế của m

Toán Lớp 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Tính chu vi và diện tích thực tế của mảnh vườn.

TRẢ LỜI

 1. chiều dài mảnh vườn trên thực tế là:
  5×1000=5000 (cm) 
  chiều rộng mảnh vườn trên thực tế là:
  3×1000=3000 (cm)
  chu vi thực tế của mảnh đất là:
  (5000+3000)×2=16000 (cm)
  diện tích thực tế của mảnh đất là:
  5000×3000=15000000 ( cm^2)=1500 m^2
  đ/s: chu vi: 16000  cm
         diện tích: 1500  m^2            

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  1500m2.
  4000 m
  Giải thich các bước giải:
  Chiều dài thật của mảnh vườn là :
  5 x 1000 = 5000 (cm) 
  Chiều rộng thật của mảnh vườn là :
  3 x 1000 = 3000 (cm) 
  Chu vi thực tế của mảnh vườn đó là :
  (5000 + 3000) x 2 = 16000 (cm)
  Diện tích của mảnh vườn đó là :
  50 x 30 = 1500 (m2)
  Đáp số: 1500 m^2.
                16000 cm

  Trả lời

Viết một bình luận