Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ. Quãng đường AB dài 75 km. Tính vận tốc của xe ô tô.

Toán Lớp 5: Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ. Quãng đường AB dài 75 km. Tính vận tốc của xe ô tô.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là:
       9\ giờ-7\ giờ\ 30\ phút=1\ giờ\ 30\ phút=1,5\ giờ
  Vận tốc ô tô là:
       75:1,5=50(km//giờ)
            Đáp số: 50km//giờ
   

 2. Giải đáp:
  $50km/h$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian ô tô đó đi từ A  đến B là:
     9 giờ – 7 giờ 30 phút = 1 giờ 30 phút = 1,5 (giờ)
  Vận tốc của xe ô tô là:
      $75 : 1,5 = 50 (km/h)$
            Đ/S: $50km/h$
  *Kí hiệu h ở đây là giờ.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )