Toán Lớp 5: tìm 3 số tự nhiên A B C biết tbc của A và B là 20,tbc của B C laf 25 và tbc của A và C là 15

Toán Lớp 5: tìm 3 số tự nhiên A B C biết tbc của A và B là 20,tbc của B C laf 25 và tbc của A và C là 15

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  A = 10
  B = 30
  C = 20
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng của 3 số: A; B; C là:
     20 + 25 + 15 = 60
  Tổng của A và B là:
     20 × 2 = 40
  ⇒ C bằng: 60 – 40 = 20
  Tổng của B và C là:
     25 × 2 = 50
  ⇒ A bằng: 60 – 50 = 10
  Tổng của A và C là:
     15 × 2 = 30
  ⇒ B bằng: 60 – 30 = 30
         Đ/S: A = 10
                 B = 30
                 C = 20

  Trả lời

Viết một bình luận