Toán Lớp 4: Một mảnh vườn hình chữ Nhật có trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng là 28m , chiều dài hơn chiều rộng 16m .Người ta trồng lạc tr

Toán Lớp 4: Một mảnh vườn hình chữ Nhật có trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng là 28m , chiều dài hơn chiều rộng 16m .Người ta trồng lạc trên thửa ruộng đó,cứ 1m vuông thu được 15kg củ lạc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tạ lạc ?

TRẢ LỜI

 1. Tổng chiều dài và chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật đó là:
       28×2=56(m)
  Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật đó là:
       (56-16)=20(m)
  Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật đó là:
       56-20=36(m)
  Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó là:
       36×20=720(m²)
  Số kg lạc người ta thu được trên thửa ruộng đó là:
       720:1×15=10800(kg)
          10800kg=108 tạ
          Đáp số:108 tạ lạc
  Xin

  Trả lời
 2. Tổng chiều dài và chiều rộng mảnh vườn là:
  28 xx 2 = 56 (m)
  Chiều dài mảnh đất là:
  (56 + 16) : 2 = 36 (m)
  Chiều rộng mảnh đất là:
  56 – 36 = 20 (m)
  Diện tích mảnh đất là:
  36 xx 20 = 720 (m)
  Trên thửa ruộng đó thu học được số tạ thóc là:
  720 : 1 xx 15 = 10800 (kg) = 108 (tạ)
  Đáp số: 108 tạ

  Trả lời

Viết một bình luận