Toán Lớp 4: Một mảnh đất HCN có chu vi bằng 180m.Biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài . A. Tính diện tích mảnh đát đó ? B. Người ta lấy 3/4 diện

Toán Lớp 4: Một mảnh đất HCN có chu vi bằng 180m.Biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài .
A. Tính diện tích mảnh đát đó ?
B. Người ta lấy 3/4 diện tích mảnh đất đó để trồng rau . Hỏi diện tích còn lại của mảnh đất đó là bao nhiêu m2

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nửa chu vi mảnh đất là:
  180:2=90(m)
  Coi chiều rộng mảnh đất là 2 phần bằng nhau thì chiều dài mảnh đất là 3 phần như thế,tổng là: 90 m.
  Chiều rộng mảnh đất là:
  90:(2+3)x2=36(m)
  Chiều dài mảnh đất là:
  90-36=54(m)
  a)Diện tích mảnh đất đó là:
  36×54=1944(m2)
  b)Diện tích mảnh đất trồng rau là:
  1944×3/4=1458(m2)
  Diện tích còn lại của mảnh đất là:
  1944-1458=486(m2)
             Đáp số:…

  Trả lời
 2. Giải đáp: a) 1944 m²
                b) 486 m²
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi mảnh đất đó là:
  180 : 2 = 90 (m)
  Ta có sơ đồ:
  Khi vẽ sơ đồ em vẽ thêm phần tổng của chiều dài và chiều rộng nhé, trên máy chị ko vẽ đc.
  Chiều dài:   |—-|—-|—-|
  Chiều rộng: |—-|—-|
  Chiều rộng mảnh đất là:
  90 : (3 + 2) x 2 = 36 (m)
  Chiều dài mảnh đất là:
  90 – 36 = 54 (m)
  a) Diện tích mảnh đất là:
  54 x 36 = 1944 (m²)
  b) Phân số chỉ diện tích còn lại là:
  1 – 3/4 = 1/4 
  Diện tích còn lại của mảnh đất là:
  1944 x 1/4 = 486 (m²)
  Đáp số: a) 1944 m²
                b) 486 m²
  Cho chị hay nhất nha !!!
  Chúc em học tốt !!!

  Trả lời

Viết một bình luận