Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có chu vi 228m , chiều dài hơn chiều rộng 18m . Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có chu vi 228m , chiều dài hơn chiều rộng 18m . Tính diện tích hình chữ nhật đó.

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có chu vi 228m , chiều dài hơn chiều rộng 18m . Tính diện tích hình chữ nhật đó.”

 1. $\text{Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:}$
  $\text{228 : 2 = 114 ( m )}$
  $\text{Chiều dài hình chữ nhật đó là:}$
  $\text{( 114 + 18 ) : 2 = 66 ( m )}$
  $\text{Chiều rộng hình chữ nhật đó là:}$
  $\text{114 – 66 = 48 ( m )}$
  $\text{Diện tích hình chữ nhật đó là:}$
  $\text{66 x 48 = 3168 ( m² )}$
  $\text{Đáp số: 3168 m²}$

  Trả lời
 2. bài giải
  Nửa chu vi hình chữ nhật là:
      228÷2 = 114 (m)
  Chiều dài hình chữ nhật là:
      (114+18)÷2 = 66 (m)
  Chiều rộng hình chữ nhật là:
      114 – 66 = 48 (m)
  Diện tích hình chữ nhật là:
      66 x 48 = 3168 (m^2)
             Đáp số:3168m^2
  #nguyentridung6551924

  Trả lời

Viết một bình luận